Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עורך דין מגשר: שינוי תרבותי בניהול סכסוכים משפטיים

הנהגת סכסוכים משפטיים, בעיקר בתחום המשפט האזרחי, התקיימה על פי מערכת מוסדית פורמלית ופורמלית מאוד. עד לא מזמן השיחה המרכזית נעה בין בעלי העניין לבין המערכת המשפטית, והסבירה הייתה שהעורך דין הוא צד אובייקטיבי במערכת המשפט מצד אחד וצד יועץ משפטי בעל תפקיד מוסכם מראש, מצד שני.

שינוי תרבותי בניהול סכסוכים משפטיים: עורך דין כמגשר
שינוי תרבותי בניהול סכסוכים משפטיים: עורך דין כמגשר

עם שנות ה-90 נכנס לתודעה הציבורית המונית ביטוי חדש – "עורך דין מגשר". משמעות המונח הזה היא שהעורך דין פועל בשני תפקידים – הוא עוזר בית המשפט בניהול הסכסוכים ובעת ובעונה לצורך כך הוא משתמש בכלים מגשרנים שלא מתקיימים במסגרת מערכת המשפט הפורמלית.

השתנו השיח והתפקיד של העורך דין

השינוי בתפקידו של העורך דין התרחש לאור הצורך למצוא פתרונות יעילים ומהירים יותר לסוגיות סכסוכיות. המערכת המשפטית המוסדית התקפה ונבדקה מחדש ונמצאה חסרת יעילות רבה במגוון המקרים והסוגיות שהיא עומדת לפתור. בעיקר בתחום המשפט האזרחי, שבו מתנהלת רוב הפעילות המשפטית, נמצאות סכסוכים רבים שקשה לפתור בדרך המוסדית הרגילה.

העורך דין הפך להיות נכס בסיסי במערכת המשפט האזרחי, ותפקידו של הפך להיות מרכזי לפתרון הסכסוכים. עם ההתפשטות של מושג הסכסוך והשימוש הנרחב בו במערכת המשפט, התפקיד של העורך דין התרחב והוא הפך להיות מגשר בין הצדדים המתכנסים על מנת לפתור את הסכסוך.

תפקידו של העורך דין מגשר

העורך דין מגשר פועל בשני תפקידים עיקריים:

 1. התוודעות לציבור – העורך דין מגשר פועל כמנהיג בסיסי שמטרתו להפיץ ידע ולהורות על דרכי הפעולה המגשרניות בתחום ניהול סכסוכים משפטיים. דרך זו מעניקה לציבור הרחב כלים לניהול סכסוכים משפטיים על מנת למנוע התקרבויות ולפתור סכסוכים בדרכים יעילות יותר.
 2. ניהול הסכסוך – העורך דין מגשר עוזר בהבנת הבעיה המשפטית והעמדתה בפני הציבור. הוא מייצג את הצדדים בסכסוך ומתקשר איתם באופן פעיל כדי למצוא פתרונות יעילים ושלמים לסכסוכים.

דוגמאות ומקרים מעשיים

אנו רואים כי תפקידו של העורך דין התרחב והוא כבר לא נמצא בתוך החדרי הכוח המשפטי כמו בעבר, אלא הוא הולך ומתקרב לציבור הרחב. המאבק למענה יעיל ופתרונות יעילים יותר הביא לפיתוח כלים חדשים, כמו לדוגמה:

 • פתרון סכסוכים באמצעות מדיניות הסכם מוקדם – במקרים מסוימים, אם שני הצדדים מסכימים, הוא יכול לקיים שיחה עם הצדדים ולסייע להם להגיע להסכם מוקדם, שיכול לחסוך בזמן ובכסף. דרך זו מקנה לצדדים שליטה גבוהה יותר בתהליך הסכסוך, והם מסוגלים להשפיע על התוצאה הסופית.
 • שימוש בפערי ידע – העורך דין מגשר משתמש בידעו ובניסיון שצבר בניהול סכסוכים משפטיים כדי להבין את הצרכים והתחומים של הצדדים. דרך זו מסייעת לצדדים למצוא פתרונות יעילים ומקצועיים יותר.
 • פתרון סכסוכים באמצעות יישוב ושיחה מגשרת – העורך דין מגשר מתקשר עם הצדדים ומנסה לאזן בין האינטרסים השונים שלהם על מנת למצוא פתרונות יעילים ומולטידיסציפלינריים לסכסוכים.

יתרונות הגישור

הגישור מציע יתרונות רבים על פני ההליך המשפטי הרגיל. ראשית, הגישור הוא הליך וולונטרי המבוסס על שיתוף פעולה בין הצדדים. הצדדים שולטים בתהליך ויכולים לעצב אותו בהתאם לצרכים ולאינטרסים שלהם. שנית, הגישור מתמקד בפתרון בעיות ולא בהכרעה משפטית. המגשר מסייע לצדדים להבין את האינטרסים והצרכים של כל אחד מהם ולמצוא פתרון יצירתי שיתן מענה לצרכים אלה.

יתרונות הגישור לעומת הליך משפטי

 • חיסכון בזמן ובכסף – הליכי גישור בדרך כלל מהירים וזולים יותר מאשר הליך משפטי
 • שליטה על תוצאות ההליך – הצדדים שומרים על אוטונומיה ומעורבות פעילה בקבלת ההחלטות
 • שמירה על יחסים – ניתן לשמר יחסים עסקיים, משפחתיים או קהילתיים לאורך זמן
 • פתרונות יצירתיים – הסכם הגישור יכול לכלול פתרונות שבית משפט לא היה יכול להורות עליהם
 • סודיות – הליך הגישור הוא סודי וחסוי ושומר על פרטיות הצדדים

מחקרים הראו כי שביעות הרצון של הצדדים מהליך הגישור גבוהה בהרבה מזו של הליך משפטי. בנוסף, שיעורי עמידה בהסכמי גישור גבוהים יותר מאשר בפסקי דין.

תהליך הגישור

תהליך הגישור כולל מספר שלבים עיקריים:

פתיחה והצגת עמדות

המגשר פותח את הדיון, מסביר את תפקידו, ומציג את כללי ההתנהלות ועקרון הסודיות. כל צד מציג את גרסתו לסכסוך ואת עמדותיו ורגשותיו לגבי הנושאים השנויים במחלוקת. המגשר מאפשר לכל צד להביע עצמו בחופשיות.

מיפוי הסכסוך וזיהוי האינטרסים

המגשר עוזר לצדדים לאתר את האינטרסים האמיתיים מאחורי העמדות שהוצגו. הוא מזהה נושאים שבהם יש אינטרס משותף ונושאים שיש בהם קונפליקט אינטרסים. שלב זה חיוני כדי להבין לעומק את מקורות הסכסוך ואת האפשרויות ליישבו.

חיפוש אחר פתרונות

המגשר מעודד את הצדדים להעלות רעיונות יצירתיים לפתרון הסכסוך. הוא עוזר לבחון כל רעיון על פי מידת התאמתו לאינטרסים ולצרכים שזוהו קודם. בשלב זה מתגבשות האפשרויות להסכם.

ניסוח ההסכם

כשמתגבשת אפשרות מוסכמת לפתרון, המגשר מסייע לצדדים לנסח את פרטי ההסכם. ההסכם כולל את כל הפרטים הנחוצים כדי ליישם את הפתרון שגובש. המגשר דואג שההסכם יהיה ברור, ספציפי, ובר-ביצוע.

תפקיד המגשר

המגשר הוא איש מקצוע ניטרלי המסייע לצדדים לנהל משא ומתן ולהגיע להסכמות. על המגשר להיות בעל כישורי תקשורת בין-אישית גבוהים, יכולת הקשבה פעילה, ויכולת לבנות אמון עם הצדדים. תפקידיו העיקריים הם:

 • יצירת אווירה חיובית – המגשר יוצר סביבת דיון בטוחה, מכבדת וקשובה שמאפשרת לצדדים להשמיע את עמדותיהם.
 • זיהוי האינטרסים – המגשר עוזר לחשוף את האינטרסים האמיתיים מאחורי העמדות ולהפריד בין אנשים לבעיה.
 • עידוד חשיבה יצירתית – המגשר מעודד את הצדדים לחשוב מחוץ לקופסה ולהעלות רעיונות יצירתיים לפתרון.
 • סיוע בניסוח הסכם – המגשר דואג שההסכם שמתגבש יהיה ברור, ספציפי, ויתן מענה לצרכי הצדדים.

על המגשר להימנע מליטול עמדה או לכפות פתרונות. תפקידו הוא להנחות את תהליך קבלת ההחלטות של הצדדים עצמם.

סוגי גישור

קיימים מספר סוגים נפוצים של הליכי גישור:

גישור משפטי

גישור המתבצע על ידי עורכי דין שהוסמכו כמגשרים בנושאים משפטיים כגון סכסוכי מקרקעין, ירושה, נזיקין, ועוד. יתרונו הוא היכרות עם הסוגיות המשפטיות שבבסיס הסכסוך.

גישור עסקי

גישור בין חברות, שותפים עסקיים, מעבידים ועובדים בנושאים כגון חוזים, הפרת הסכמים, קניין רוחני, יחסי עבודה וכד'.

גישור משפחתי

גישור בסכסוכי משפחה כגון בנושאי גירושין, משמורת ילדים, חלוקת רכוש, ירושות ועיזבונות ועוד. שם הדגש על שימור יחסים במשפחה.

גישור קהילתי

גישור בו מעורבים יחידים וקבוצות בתוך הקהילה. למשל סכסוכי שכנים, קונפליקטים בין קבוצות שונות בחברה ועוד.בחירת סוג הגישור תלויה במהות הסכסוך ובזהות הצדדים המעורבים בו. המגשר נבחר על פי התמחותו וניסיונו הרלוונטיים.

מימוש שינוי תרבותי בעזרת עורך דין מגשר
מימוש שינוי תרבותי בעזרת עורך דין מגשר

מסקנה

העורך דין מגשר הפך להיות חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט האזרחי. הוא מהווה גורם מרכזי בניהול סכסוכים משפטיים ומאפשר לצדדים למצוא פתרונות יעילים וקרובים יותר לצרכיהם. התפקיד המרכזי שלו הוא להביא להסכמים ולפתרונות שלמים יותר בדרכים חדשות ואינטואיטיביות.

בעידן המודרני, עם התרחבות הטכנולוגיה והתקדמות החברה, העורך דין מגשר הפך לדמות מרכזית במערכת המשפט. היכולת שלו לתקשר ולהבין את הצרכים של הצדדים ולמצוא פתרונות יעילים ומקצועיים היא מפתח לפתרון הסכסוכים המשפטיים לטובת הציבור הרחב.

עורך דין מגשר הוא עוֹרֵךְ דִין שמתמחה בניהול ופתרון סכסוכים משפטיים באופן פסיכולוגי ותרבותי, בניסיון להגיע להסכמה בין הצדדים המתקרבת לצדדים השונים.
בעידן המודרני ניתן לזהות שינויים תרבותיים בניהול סכסוכים משפטיים, דוגמת העדפת פתרונות חוץ-משפטיים ועיסוק באינטרסים המשותפים של הצדדים, במקום התמודדות חוקתית וקריאה אישיות של המעורבים.
עורך דין מגשר יכול לתרום לפתרון סכסוכים משפטיים על ידי יישומם של כלים ושיטות פסיכולוגיות ותרבותיות, שבאמצעותם הוא מסייע לצדדים להבין ולהתנהל ביחד, להפחית את התחרות והסודנות, ולמצוא פתרון הולם ושלמה לסכסוכים.

תוכן עניינים

נושאים שאולי ידברו אלייך