Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבונים

מחשבונים

מחשבון אחוזים

מחשבון אחוזים מורחב מחשבון אחוזים יעיל ומתקדם כמה שווים X% מתוך מספר: חשב כמה אחוזים מייצג סכום מתוך סכום: חשב אם X% = סכום, כמה

פרטים נוספים »
מחשבונים

מחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה מחשבון גימטריה מתקדם לקביעת ערכים של אותיות בשפה העברית חשב גימטריה במערכת הגימטריה, המסורת היהודית העתיקה של חישוב מספרי מילים ומשפטים, ישנם מספרים

פרטים נוספים »
מחשבונים

מחשבון הריון

מחשבון הריון תאריך המחזור האחרון: חשב ברוכים הבאים למחשבון הריון! במאמר זה נציג לכם את מחשבון הריון המתקדם שלנו, שיעזור לכם לחשב את התקופה המשוערת

פרטים נוספים »
מחשבונים

מחשבון מעמ

מחשבון מע"מ מה יש לי ביד? סכום (נקי)מע"מסכום כולל מע"מ ערך: אחוז המע"מ: 17%25%שליש45%שני שליש חשב תוצאות: סכום: – מע"מ: – סכום + מע"מ: –

פרטים נוספים »
מחשבונים

מחשבון שכר

מחשבון שכר פרטים אישיים מצב משפחתי: רווקנשוי מספר ילדים: פרטי תלוש משכורת משכורת בסיסית: תוספות שונות: שווי רכב צמוד: תוצאות שכר ברוטו: שכר נטו: מחשבון

פרטים נוספים »
מחשבונים

מחשבון קלוריות

מחשבון קלוריות מתקדם מחשבון מתקדם לחישוב קלוריות בחר קטגוריהפירותירקותמוצרי חלבבשר בחר מאכל חשב בעולם המודרני של היום, אנשים רבים מתעניינים בכמות הקלוריות שהם צורכים מידי

פרטים נוספים »